Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina
cod SMIS 2014+ 118939
Cascada Mișina
Implementarea proiectului va contribui atât la menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și beneficiilor care se pot obţine prin protejarea biodiversității actuale din cele două arii naturale protejate.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Evenimente
Proiectul urmărește și creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0023 și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina”, amplasament comuna Nistoreşti, jud. Vrancea, titular OCOLUL SILVIC NĂRUJA, în …

Anunt public 2
22 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistorești (12.12.2018)
20 dec. 2018

Acest demers educativ pe teme ecologice este de o importanță majoră în asimilarea de cunoștințe despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile care afectează mediul. Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 12.12.2018, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi …

INIȚIATIVE LOCALE DE MEDIU
Clip video: Protejați râsul Lynx lynx – specie de interes comunitar!
19 feb. 2019
Clip video: Protejați habitatul 91V0 Păduri dacice de fag!
19 ian. 2019
Turiști
2 aug. 2018

Cadrul natural şi cultural istoric al celor două arii naturale invită orice turist să aibă o atitudine adecvată faţă de mediul natural și să conștientizeze importanța protejării biodiversității existente în zonă. Momentan, însă, lipsa unei strategii de vizitare şi a unei infrastructuri adecvate de vizitare, la care se adaugă creşterea …

Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea aspectelor sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le are comunitatea locală din apropiere, în privinţa protejării mediului înconjurător …

Galerie foto
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro