Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina
cod SMIS 2014+ 118939
Cascada Mișina
Implementarea proiectului va contribui atât la menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și beneficiilor care se pot obţine prin protejarea biodiversității actuale din cele două arii naturale protejate.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Evenimente
Proiectul urmărește și creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
test prezentari in scoli
2 oct. 2018
test infopuncte
2 oct. 2018
test excursii tematice
2 oct. 2018
test constientizare si informare
2 oct. 2018
INIȚIATIVE LOCALE DE MEDIU
test turisti
2 oct. 2018
test recomandari
2 oct. 2018
test parteneriate media
2 oct. 2018
test initiative locale de mediu
2 oct. 2018
Galerie foto
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro