Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina
cod SMIS 2014+ 118939
Cascada Mișina
Implementarea proiectului va contribui atât la menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și beneficiilor care se pot obţine prin protejarea biodiversității actuale din cele două arii naturale protejate.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Evenimente
Proiectul urmărește și creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în zonă, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi. În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0023 Cascada Mişina …

Excursii tematice
2 aug. 2018

Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l provoca să participe, devenind astfel conştient de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. Una …

Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii. Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

INIȚIATIVE LOCALE DE MEDIU
Turiști
2 aug. 2018

Cadrul natural şi cultural istoric al celor două arii naturale invită orice turist să aibă o atitudine adecvată faţă de mediul natural și să conștientizeze importanța protejării biodiversității existente în zonă. Momentan, însă, lipsa unei strategii de vizitare şi a unei infrastructuri adecvate de vizitare, la care se adaugă creşterea …

Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea aspectelor sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le are comunitatea locală din apropiere, în privinţa protejării mediului înconjurător …

Galerie foto
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro