Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina
cod SMIS 2014+ 118939
Cascada Mișina
Implementarea proiectului va contribui atât la menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și beneficiilor care se pot obţine prin protejarea biodiversității actuale din cele două arii naturale protejate.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Evenimente
Proiectul urmărește și creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistorești (12.12.2018)
20 dec. 2018

Acest demers educativ pe teme ecologice este de o importanță majoră în asimilarea de cunoștințe despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile care afectează mediul. Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 12.12.2018, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi …

Prezentare elevi Școala Gimnazială Nistoreşti (07.12.2018)
17 dec. 2018

Sesiunea educativă organizată, în data de 07.12.2018, pentru un grup de 20 de elevi din clasele a VI-a şi a VII-a ai Şcolii Gimnaziale Nistorești din comuna Nistorești, judeţul Vrancea, a valorizat creativitatea, imaginaţia, oferind elevilor oportunitatea de a-şi însuși informații pentru a-şi asuma pe viitor roluri şi responsabilități în …

Conferinţă de presă lansare proiect (08.10.2018)
17 oct. 2018

La sediul Ocolului Silvic Năruja, din comuna Năruja, judeţul Vrancea, în data de 08.10.2018, începând cu ora 11.00, a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina”. La conferinţă au fost invitaţi pădurari …

Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în zonă, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi. În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0023 Cascada Mişina …

INIȚIATIVE LOCALE DE MEDIU
Clip video: Protejați râsul Lynx lynx – specie de interes comunitar!
19 feb. 2019
Clip video: Protejați habitatul 91V0 Păduri dacice de fag!
19 ian. 2019
Turiști
2 aug. 2018

Cadrul natural şi cultural istoric al celor două arii naturale invită orice turist să aibă o atitudine adecvată faţă de mediul natural și să conștientizeze importanța protejării biodiversității existente în zonă. Momentan, însă, lipsa unei strategii de vizitare şi a unei infrastructuri adecvate de vizitare, la care se adaugă creşterea …

Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea aspectelor sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le are comunitatea locală din apropiere, în privinţa protejării mediului înconjurător …

Galerie foto
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
  • Cascada Misina
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro