Evenimente
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0023 și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina”, amplasament comuna Nistoreşti, jud. Vrancea, titular OCOLUL SILVIC NĂRUJA, în …

Anunt public 2
22 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistorești (12.12.2018)
20 dec. 2018

Acest demers educativ pe teme ecologice este de o importanță majoră în asimilarea de cunoștințe despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile care afectează mediul. Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 12.12.2018, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi …

Prezentare elevi Școala Gimnazială Nistoreşti (07.12.2018)
17 dec. 2018

Sesiunea educativă organizată, în data de 07.12.2018, pentru un grup de 20 de elevi din clasele a VI-a şi a VII-a ai Şcolii Gimnaziale Nistorești din comuna Nistorești, judeţul Vrancea, a valorizat creativitatea, imaginaţia, oferind elevilor oportunitatea de a-şi însuși informații pentru a-şi asuma pe viitor roluri şi responsabilități în …

Conferinţă de presă lansare proiect (08.10.2018)
17 oct. 2018

La sediul Ocolului Silvic Năruja, din comuna Năruja, judeţul Vrancea, în data de 08.10.2018, începând cu ora 11.00, a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina”. La conferinţă au fost invitaţi pădurari …

Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în zonă, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi. În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0023 Cascada Mişina …

Excursii tematice
2 aug. 2018

Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l provoca să participe, devenind astfel conştient de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. Una …

Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii. Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro