Constientizare si informare
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0023 și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina”, amplasament comuna Nistoreşti, jud. Vrancea, titular OCOLUL SILVIC NĂRUJA, în …

Anunt public 2
22 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și rezervația naturală 2.818 Cascada Mișina – proiect situat în localitatea Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, …

Conferinţă de presă lansare proiect (08.10.2018)
17 oct. 2018

La sediul Ocolului Silvic Năruja, din comuna Năruja, judeţul Vrancea, în data de 08.10.2018, începând cu ora 11.00, a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina”. La conferinţă au fost invitaţi pădurari …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro