Habitate

DESCRIEREA HABITATELOR VIZATE DE PROIECT:

6520 – Fânețe montane – sunt cele mai reprezentative tipuri de pajiști de pe teritoriul Carpaților și sunt reprezentate de o biodiversitate ridicată, caracterizată în principal prin numeroase specii de plante protejate de lege și nevertebrate.

9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum – sunt păduri de făgete acidofile, făgeto-molidete acidofile, făgeto-brădete acidofile şi amestecuri de fag, molid şi brad acidofile. În stratul arborescent al fitocenozei, specia dominantă este fagul, alături de care apar în diverse proporţii (10-60%), în regiunea montană, molidul şi bradul, iar în regiunea colinară gorunul, cerul sau chiar stejarul.

91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) – sunt păduri de amestec de fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba) şi molid (Picea abies), care se dezvoltă pe substrat neutru, bazic sau slab acid. Compoziția floristică a acestor păduri constă în specii precum: brustur negru, brebenei, crucea-voinicului, mierea ursului, piciorul cocoşului, laptele cucului, vulturică şi păiuş.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro