Conferinţă de presă lansare proiect (08.10.2018)
17 oct. 2018

La sediul Ocolului Silvic Năruja, din comuna Năruja, judeţul Vrancea, în data de 08.10.2018, începând cu ora 11.00, a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina”.

La conferinţă au fost invitaţi pădurari şi silvicultori din cadrul Ocolului Silvic Năruja, preşedinţi ai obştilor din zonă, proprietari de terenuri şi alţi membri ai comunităţilor locale de pe teritoriul sau din vecinătatea celor două arii naturale protejate vizate de proiect, reprezentanţi, precum şi reprezentanţi ai mass-media din Vrancea. La conferinţă au fost prezenţi 15 participanţi, care au primit materiale suport (mape conţinând materiale de prezentare a proiectului și pixuri personalizate cu însemnele proiectului).

Cu acest prilej, s-au oferit informaţii legate de perioada derulării proiectului, valoarea totală şi valoarea cofinanţării Uniunii Europene, fondul din care este realizată finanţarea şi axa prioritară în care se încadrează proiectul. A fost menţionat şi faptul că obiectivul general al proiectului constă în asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor din situl Cascada Mişina şi rezervaţia naturală cu acelaşi nume.

Participanţii au aflat în continuare care sunt cele trei obiective specifice urmărite prin proiect: revizuirea Planului de management pentru cele două arii naturale protejate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale vizate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală; dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor şi instituţiilor implicate în managementul celor două arii protejate.

Pentru ca cei prezenţi să înţeleagă mai bine rolul proiectului şi modul concret în care acesta se va derula, au fost prezentate succint activităţile ce vor fi realizate şi rezultatele principale vizate: elaborarea unui plan de management revizuit şi actualizat, documente suport (hărţi de distribuţie, cartări, inventarieri, baze de date, rapoarte, măsuri de conservare, metodologii şi protocoale de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din aria protejată Cascada Mişina), evenimente de informare şi consultare publică, evenimente de educaţie şi conştientizare, acţiuni derulate pentru întârirea capacităţii administrative a beneficiarului (cursuri de instruire GIS şi instruire pe tema biodiversităţii).

În cadrul conferinţei s-a subliniat importanţa elaborării unui plan de management complet, funcţional şi bazat pe date rezultate în urma studiilor din teren şi a unui proces participativ, ce va cuprinde consultări repetate cu factorii interesaţi, astfel încât la final acesta să fie realistic şi adecvat pe termen lung, stabilind clar care sunt activităţile permise şi activităţile interzise în sit.

Au fost oferite informaţii şi în legătură cu suprafaţa şi valoarea naturală a sitului de interes comunitar şi a rezervaţiei naturale vizate de proiect, fiind menţionat faptul că proiectul se va desfășura într-un areal cu o acoperire mare de pădure și o concentrație semnificativă de carnivore mari. Au fost enumerate inclusiv cele opt specii de animale protejate şi cele trei habitate naturale existente în acest areal, iar localizarea proiectului a fost realizată atât în regiune, cât şi în raport cu infrastructura relevantă din zonă.

Pentru mai multe detalii despre proiect şi stadiul său de implementare, participanţii au fost invitaţi să viziteze site-ul proiectului şi pagina de Facebook a acestuia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro