Despre proiect

Proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0023 şi rezervaţia naturală 2818 Cascada Mişina” este implementat de Ocolul Silvic Năruja şi este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul proiectului constă în asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor din situl Cascada Mişina şi rezervaţia naturală cu acelaşi nume, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ, care vizează elaborarea planului de management pentru cele două arii naturale şi informarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000. Necesitatea proiectului este dată de nevoia reglementării tuturor activităţilor din interiorul acestor arii protejate şi de actualul context legislativ național, conform căruia este obligatorie elaborarea unui plan de management complet, funcțional, bazat pe date științifice, pentru arealul vizat.

Derularea activităţilor proiectului şi asigurarea sustenabilităţii lui în viitor contribuie la rezolvarea problemelor semnalate în cele două arii naturale și realizarea unui management eficient în vederea conservării celor opt specii de animale sălbatice și trei habitate naturale pentru care situl Cascada Mişina a fost inclus în Reţeaua Natura 2000. În același timp, proiectul își propune creșterea nivelului de conștientizare și informare a comunității locale cu privire la conservarea biodiversităţii, importanța resurselor naturale din zonă şi necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro