Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în zonă, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi.

În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0023 Cascada Mişina şi rezervaţia naturală 2.818 Cascada Mişina), precum şi pe diversele posibilităţi de valorificare durabilă a resurselor naturale: agricultură ecologică, turism ecologic etc.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro