Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistorești (12.12.2018)
20 dec. 2018

Acest demers educativ pe teme ecologice este de o importanță majoră în asimilarea de cunoștințe despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile care afectează mediul.

Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 12.12.2018, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi activități de educație, conștientizare, informare în cadrul proiectului, la care au participat un număr de 20 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale Nistorești din comuna Nistorești, judeţul Vrancea.

Prezentarea a reuşit cu succes să crească nivelul de educație și conștientizare în rândul elevilor din comuna Nistorești asupra importanței cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu în general, și față de conservarea biodiversității în special, în cadrul proiectului care vizează situl de importanță comunitară Cascada Mișina.

Cu acest prilej, elevii au învăţat despre importanţa protejării biodiversităţii, valoarea naturală deosebită a sitului de importanţă comunitară Cascada Mişina, importanţa implementării proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor vizate, ameninţările sau presiunile la adresa naturii, precum şi necesitatea dezvoltării de comportamente adecvate protejării acesteia. S-a prezentat elevilor noţiunea de biodiversitate, aceştia înţelegând că noțiunea se referă la viața de pe pământ, la specii și habitate, plante, copaci, flori, păsări, animale domestice și sălbatice.

S-au punctat informaţiile despre aria naturală Cascada Mișina, elevii aflând unde este localizată, care este valoarea ei naturală şi cum s-a format însăși cascada care este punctul de atracție al sitului datorită spectaculozităţii ei provenită din puternicele procese tectonice din trecut. Au fost detaliate şi tipurile de habitate care sunt vizate de proiect (fânețe montane, păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum și pădurile dacice de fag de tipul Symphyto-Fagio), dar ) dar și a speciilor care fac obiectul proiectului (râs – lynx lynx, ursul brun – ursus arctos, lup – canis lupus, izvoraș cu burtă galbenă – bombina variegata, triton cu creastă – triturus cristatus, triton carpatic – triturus montadoni, croitor alpin – rosalia alpina și zglăvocul – cottus gobio.

Prezentarea a fost una interactivă, copiii fiind încurajați să participe activ cu întrebări şi răspunsuri pentru a acumula mai bine informațiile legate de conservarea biodiversității şi protejarea mediului.

Prin intermediul celor două filme scurte de prezentare realizate în cadrul proiectului (”Protejați râsul Lynx lynx – specie de interes comunitar!” și ”Protejați habitatul 91V0 Păduri dacice de fag!”), cât şi prin valorificarea materialelor suport, s-a constatat că, la sfârşitul acestei întâlniri, elevii au fost ajutați să înțeleagă importanța educației ecologice şi au fost motivaţi să aibă o atitudine pozitivă faţă de mediu şi să-şi dezvolte un sistem de valori în problemele de mediu.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro