91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Sunt păduri de amestec de fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba) şi molid (Picea abies), care se dezvoltă pe substrat neutru, bazic sau slab acid. Compoziția floristică a acestor păduri constă în specii precum: brustur negru, brebenei, crucea-voinicului, mierea ursului, piciorul cocoşului, laptele cucului, vulturică şi păiuş.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro